Please enter your year of birth

Before you can continue you must enter your year of birth

Kategorie

gry

Nie znaleziono gier.

Polityka Prywatnosci firmy Spil

W firmie Spil Games BV (dalej "Spil"", "my"", "nas"", "nasz"" i pozostałe odmiany) szanujemy prywatność Użytkownika i rozumiemy, jak ważne jest zapewnienia bezpiecznego środowiska dla jego danych osobowych. W związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby w sposób przejrzysty gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkownika.
Celem niniejszej polityce prywatności (dalej "Polityka Prywatności"") jest poinformowanie Użytkownika o tym, dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy jego dane osobowe (czyli wszelkie informacje, które można powiązać z Użytkownikiem lub przypisać Użytkownikowi, dalej "Dane Osobowe""), podczas gdy Użytkownik gra w nasze gry i odwiedza strony internetowe z grami, będące częścią naszej platformy gier. Są to między innymi informacje o tym, komu udostępnimy Dane Osobowe Użytkownika, jak długo je przechowujemy i jakie prawa ma Użytkownik w związku z ich przetwarzaniem.

W niniejszej Polityce Prywatności przedstawimy informacje ogólne o tym, w jaki sposób przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika. Przekażemy ponadto bardziej szczegółowe informacje dotyczące procesów w ramach naszych Usług.

INFORMACJE OGÓLNE

W tej części naszej Polityki Prywatności można znaleźć ogólne informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika, gdy ten uzyskuje dostęp do gry lub gra w grę na jednej z naszych Stron z Grami. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat naszych działań związanych z przetwarzaniem na odpowiedniej Stronie z Grami, należy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi wyłącznie naszego serwisu.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika?

Za przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika odpowiada Boeing Avenue 30, 1119 PE Schiphol-Rijk w Niderlanach (dalej "Administrator Danych").
Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem dpo@azerion.com.

Jakiego rodzaju Dane Osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je zbieramy?

Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do gry lub gra w grę na jednej z naszych Stron z Grami, wówczas zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy i przesyłamy różne rodzaje Danych Osobowych. Zasadniczo nie gromadzimy ani nie prosimy o podanie jakichkolwiek "szczególnych kategorii Danych Osobowych", czyli wszelkich informacji szczególnie chronionych, takich jak dane dotyczące zdrowia, religii, poglądów politycznych lub przekonań filozoficznych, bądź też preferencji seksualnych lub orientacji seksualnej.
Informacje, jakie gromadzimy, zależą od tego, z której z naszych gier lub Stron z Grami Użytkownik korzysta, oraz ze sposobu, w jaki z nich korzysta. Przetwarzamy następujące rodzaje Danych Osobowych Użytkownika:
Dane osobowe dostarczone przez Użytkownika
Można odwiedzać nasze gry i grać w nie bez rejestracji bądź logowania się na naszych stronach internetowych. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp lub gra w grę z jednej z naszych Stron z Grami, wówczas przekazuje nam lub jest proszony o przekazanie nam pewnych informacji, w tym takich jak:

 • Dane przekazane nam w związku z obsługą klienta: Gdy Użytkownik kontaktuje się z działem pomocy technicznej, zbieramy informacje dotyczące jego żądania (przedmiot i treść żądania) oraz jego dane do kontaktu (adres e-mail).
 • Oceny gier: Jeśli Użytkownik użyje przycisku do głosowania (przycisk polubienia lub nielubienia) na którejś z naszych Stron z Grami, wówczas gromadzimy informacje o ocenach.
 • Dane konta Użytkownika: Użytkownik ma możliwość założenia konta na naszych Stronach z Grami. Jeśli Użytkownik zdecyduje się założyć konto, wówczas zbieramy jego dane do logowania (adres e-mail, data urodzenia, imię, nazwisko i hasło). W przypadku niektórych naszych Stron z Grami wykorzystujemy rozwiązanie jednokrotnego logowania o nazwie Azerion Connect, natomiast kiedy Użytkownik tworzy konto na tych Stronach z Grami, wówczas tworzy konto Azerion Connect.

Dane osobowe, które uzyskujemy lub generujemy w wyniku korzystania z naszych Usług
Gdy Użytkownik wchodzi na nasze Strony z Grami lub gra w grę na jednej z naszych Stron z Grami, przetwarzamy również informacje dotyczące urządzenia Użytkownika oraz informacje o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta z naszych gier lub Stron z Grami, a są to między innymi:

 • Informacje techniczne: Gromadzimy informacje o urządzeniu Użytkownika / ustawieniach urządzenia i możemy łączyć te informacje w ramach różnych urządzeń, z których Użytkownik korzystasz w niżej określonych celach. Informacje, które uzyskujemy z tych urządzeń, obejmują typ urządzenia Użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej, identyfikatory internetowe (adres IP Użytkownika), identyfikatory urządzenia, identyfikator gry / strony, dane geolokalizacyjne (na podstawie adresu IP Użytkownika) oraz inne informacje techniczne.
 • Dane plików cookie (tzw. ciasteczek): Jak opisano dalej w naszym Oświadczeniu o plikach cookie ("Oświadczenie o plikach cookie"), używamy plików cookie i podobnych technologii, takich jak piksele czy pamięć lokalna, i umożliwiamy stronom trzecim korzystanie z plików cookie i podobnych technologii w niżej określonych celach. Dokładny proces umieszczania plików cookie oraz zakres danych, które mogą być następnie przetwarzane, określone zostały w naszym Oświadczeniu o plikach cookie.
 • Informacje o korzystaniu przez Użytkownika: Gromadzimy informacje o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta z naszych Stron z Grami lub gra w gry dostępne na naszych Stronach z Grami. W zakres tych informacji wchodzą preferencje Użytkownika, na przykład jego zainteresowania określonymi kategoriami Gier, działania podejmowane przez Użytkownika, godzina rozpoczęcia i czas trwania j aktywności Użytkownika. Gromadzimy ponadto informacje o stronach internetowych, które doprowadziły Użytkownika do naszej Strony z Grami.

Dane osobowe, które uzyskujemy od innych stron trzecich
W pewnych sytuacjach Dane Osobowe Użytkownika pozyskujemy również od stron trzecich, ściśle przestrzegając obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie ochrony danych. Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane przez następujące strony trzecie:

 • Dostawcy usług płatniczych: Jeśli Użytkownik dokona zakupu w ramach gry, transakcja taka zostanie przetworzona przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych i będzie podlegać polityce prywatności zewnętrznego dostawcy usług płatniczych. W przypadku takich transakcji nie otrzymujemy żadnych konkretnych informacji finansowych (takich jak metoda płatności czy dane karty kredytowej), ale możemy uzyskać informacje związane z transakcją, na przykład na temat zakupionego przedmiotu, statusu płatności oraz daty płatności.
 • Sieci społecznościowe i połączone platformy stron trzecich: Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Stron z Grami lub gra w gry na naszych Stronach z Grami, logując się za pośrednictwem platformy strony trzeciej firmy (Facebook, Google lub Apple) i utworzył konto na platformie strony trzeciej, wówczas token uwierzytelniający jest nam również udostępniany.
 • Firmy zajmujące się pozyskiwaniem użytkowników: Jeśli Użytkownik kliknie nasze reklamy wyświetlane w sieci stron trzecich, wówczas otrzymamy informacje dotyczące danej kampanii (identyfikator kampanii, kliknięcia w nasze reklamy, kreatywne widoki), informacje o grze lub Stronie z Grami, którą Użytkownik odwiedził, o jego kraju i języku, a także identyfikatory techniczne od naszych partnerów zajmujących się pozyskiwaniem użytkowników.
 • Od stron trzecich (np. Google) otrzymujemy również informacje o przybliżonej geolokalizacji Użytkownika (o kraju, w którym się znajduje). Informacje te wykorzystujemy w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownika, dostosowania pewnych usług do jego lokalizacji oraz w celu zapobiegania oszustwom lub nadużyciom.

Więcej na temat tego, jakie dane są przetwarzane na wybranej Stronie z Grami z określonej Strony z Grami można uzyskać w poniższej sekcji zawierającej informacje dotyczące wyłącznie naszego serwisu

W jakim celu przetwarzamy dane Użytkownika?

W zależności od tego, której Strony z Grami Użytkownik używa i jakie wybrał ustawienia prywatności, możemy przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w następujących celach:
Dostarczanie i ulepszanie naszych gier i usług

 • aby umożliwić Użytkownikowi granie w nasze gry, w tym w gry stron trzecich dostępne na naszych Stronach z Grami
 • aby utworzyć konto Użytkownika i zarządzać nim
 • aby komunikować się z Użytkownikiem w kwestiach dotyczących aktywacji konta i zarządzania hasłami
 • aby uprościć proces rejestracji
 • aby zapewnić wsparcie techniczne i reagować na prośby Użytkownika
 • aby identyfikować i poprawić wszelkie robaki/błędy
 • aby wskazywać popularność naszych gier
 • aby móc oceniać jakość naszych usług;
 • aby zrozumieć i poprawiać doświadczenia Użytkownika on-line
 • aby agregować raporty finansowe i płacić naszym partnerom biznesowym

Personalizacja wrażeń Użytkownika podczas gry

 • aby zapamiętać preferowane przez Użytkownika ustawienia gier
 • aby pokazywać Użytkownikowi preferowane przez niego gry
 • aby polecać Użytkownikowi gry, które mogą mu się spodobać na podstawie jego preferencji
 • aby personalizować reklamy dla Użytkownika
 • aby zapamiętać Użytkownika następnym razem, kiedy odwiedzi jedną z naszych Stron z Grami

Marketing i analityka

 • aby w celu dostarczać (ukierunkowane i nieukierunkowane) reklamy w naszych grach lub na naszych Stronach z Grami
 • aby mierzyć skuteczność reklam
 • aby wysyłać Użytkownikowi komunikaty marketingowe oraz informujące o nowych treściach i ofertach w zakresie gier
 • aby zrozumieć korzystania z naszych Usług we wszystkich spółkach należących do naszej grupy w celu wspierania strategii i rozwoju

Zapobieganie oszustwom i nielegalnej działalności

 • aby badać oszustwa i nielegalne zachowania na naszej Stronie z Grami, a w razie wykrycia zgłaszać je odpowiednim władzom
 • aby móc egzekwować nasze zasady (polityki) i warunki użytkowania

Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych

 • aby określić wymagania prawne w zakresie przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika (na podstawie jego lokalizacji i wieku)
 • aby w razie potrzeby móc uzyskać ważną zgodę (rodziców)
 • aby reagować na żądania Użytkownika w zakresie praw osoby, której dane dotyczą, w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych (np. podatkowych i rachunkowych)
 • aby informować Użytkownika o wszelkich zmianach w niniejszej Polityce Prywatności

Bardziej szczegółowy opis celów, dla których przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika na poszczególnych Stronach z Grami, można znaleźć w poniższej sekcji zawierającej informacje dotyczące wyłącznie naszego serwisu.

Czy angażujemy się w profilowanie?

Jeśli Użytkownik przy pomocy wyskakującego okienka wyrazi zgodę na pliki cookie, używamy specjalnych mechanizmów do śledzenia Danych Osobowych Użytkownika na potrzeby profilowania. Dzięki temu możemy dostarczać Użytkownikowi odpowiednie treści oraz dostosowywać nasze usługi i reklamy do jego zainteresowań. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tego rodzaju przetwarzaniu danych. Użytkownik może również przejść do ustawień prywatności, aby w dowolnym momencie przejrzeć i zmienić swoje wybory dotyczące prywatności w danym zakresie przetwarzania.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika?

Dane Osobowe Użytkownika przetwarzamy w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, opierając się na następujących podstawach prawnych:

 • Zgoda Użytkownika: Przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika, jeśli wyraził zgodę na przetwarzanie w określonym celu. Na przykład, kiedy Użytkownik po raz pierwszy wchodzi na naszą Stronę z Grami, prosimy go o zgodę na przetwarzanie danych w kontekście spersonalizowanych reklam, analiz, profilowania, mediów społecznościowych oraz gier od wydawców zewnętrznych. Wyświetlamy również powiadomienia kontekstowe w systemie "just in time" oraz wyskakujące okienka w celu uzyskania zgody Użytkownika na dalsze czynności w zakresie przetwarzania. Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie wycofać swoją zgodę, na przykład poprzez zmianę swoich ustawień prywatności. Należy pamiętać, że nie wpłynie to jednak na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody Użytkownika.
 • Realizacja umowy: Przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika w celu realizacji umowy, której Użytkownik jest stroną, na przykład, gdy jest to niezbędne do utworzenia konta i administrowania nim w celu obsługi naszych gier lub ułatwienia świadczenia zamówionych usług.
 • Dopełnienie obowiązków prawnych, którym podlegamy: Przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika w celu
  dopełnienia obowiązków prawnych, na przykład w celu weryfikacji wieku Użytkownika, do celów podatkowych i rachunkowych lub na potrzeby sporów prawnych, a także wszelkich żądań lub roszczeń ze strony organów prawnych.
 • Prawnie uzasadniony interes: Przetwarzamy ponadto Dane Osobowe Użytkownika w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest niezbędne pod względem naszych prawnie uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich, przy jednoczesnym zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń chroniących prywatność Użytkownika. Na przykład przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika w celu udoskonalenia świadczonych usług lub zapewnienia mu lepszych wrażeń, bądź też przekazujemy Dane Osobowe Użytkownika wszystkim naszym spółkom należącym do grupy na potrzeby przeniesień administracyjnych, a także w celu określenia wielkości bazy użytkowników naszych Usług.

Więcej na ten temat można uzyskać w poniższej sekcji zawierającej informacje dotyczące wyłącznie naszego serwisu.

Komu udostępniamy Dane Osobowe Użytkownika?

Nie będziemy ujawniać Danych Osobowych Użytkownika żadnej stronie, która nie jest upoważniona do ich przetwarzania. Aby móc zarządzać naszymi Usługami, będziemy udostępniać Dane Osobowe Użytkownika wewnętrznie członkom naszych odpowiedzialnych działów wsparcia technicznego zaangażowanych w proces gry, lecz każdorazowo wyłącznie wówczas, gdy dostęp do Danych Osobowych Użytkownika jest niezbędny do wypełniania przez nich ich funkcji.
Ponadto wyłącznie wówczas, gdy jest to konieczne do realizacji celów wymienionych powyżej, Dane Osobowe Użytkownika ujawniamy następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców bądź też lub umożliwiamy następującym stronom trzecim gromadzenie Danych Osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem przez Użytkownika z naszych gier lub Stron z Grami:

 • Spółki należące do grupy: Udostępniamy Dane Osobowe Użytkownika spółkom należącym do naszej grupy, odpowiedzialnym za wewnętrzne analizy na potrzeby pomiaru krzyżowego odbiorców różnych produktów. W przypadku gdy Dane Osobowe Użytkownika udostępniamy spółkom należącym do naszej grupy, mamy w tym celu stosowne umowy (umowy o udostępnianiu danych wewnątrz firmy), aby zapewnić, że Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami.
 • Zewnętrzni dostawcy usług: Udostępniamy Dane Osobowe Użytkownika zewnętrznym dostawcom usług, świadczącym usługi w naszym imieniu, takie jak obsługa klienta, usługi IT, usługi hostingu i dostarczania treści, usługi analityki internetowej/społecznościowej, usługi zarządzania danymi, usługa udostępniania w mediach społecznościowych, usługa hostingu treści wideo czy usługi powiadamiania użytkowników. W przypadku gdy Dane Osobowe Użytkownika udostępniamy zewnętrznym dostawcom usług, mamy zawarte w cym celu stosowne umowy, aby zapewnić, że Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami w zakresie ochrony danych.
 • Dostawcy usług płatniczych: Jeśli Użytkownik dokona zakupu w ramach gry, transakcja taka zostanie przetworzona przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych i będzie podlegać polityce prywatności zewnętrznego dostawcy usług płatniczych.
 • Dystrybutorzy gier stron trzecich: Na naszych Stronach z Grami oferujemy gry od dystrybutorów gier stron trzecich. Podczas grania przez Użytkownika w grę strony trzeciej jego Dane Osobowe będą przetwarzane przez dystrybutorów gier stron trzecich (bezpośrednio lub poprzez pliki cookie lub podobną technologię). Należy pamiętać, że wybierając grę strony trzeciej Użytkownik będzie mógł grać w tę grę w środowisku zewnętrznego twórcy gier, nad którym nie mamy kontroli. Od dystrybutorów gier stron trzecich otrzymujemy wyłącznie anonimowe statystyki i raporty o przychodach. W związku z tym zalecamy zapoznać się przed rozpoczęciem gry z polityką prywatności każdego takiego zewnętrznego dystrybutora gier. Ponadto listę stron trzecich, które mogą przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika, podczas gdy Użytkownik gra w nasze gry lub korzysta ze Strony z Grami, można znaleźć, korzystając z następującego łącza: lista stron trzecich.
 • Zewnętrzne firmy reklamowe: Za zgodą Użytkownika udostępniamy jego Dane Osobowe zewnętrznym firmom reklamowym lub zezwalamy zewnętrznym firmom reklamowym na gromadzenie Danych Osobowych Użytkownika, gdy ten uzyskuje dostęp do gry lub gra w grę z naszej Strony z Grami. Jeśli Użytkownik wybierze opcję, aby w ogóle nie otrzymywać spersonalizowanych reklam, w dalszym ciągu będziemy mu wyświetlać reklamy, choć mogą one nie odzwierciedlać zainteresowań Użytkownika, ponieważ będą dotyczyć treści, a nie samego Użytkownika. Należy pamiętać, że klikając reklamę strony trzeciej, Użytkownik zostanie przekierowany do środowiska reklamodawcy strony trzeciej, nad którym nie mamy kontroli.
 • Organy ścigania, organy rządowe lub sądy: W odpowiedzi na zgodne z prawem żądania ujawniamy Dane Osobowe Użytkownika organom publicznym, w tym organom ścigania, organom rządowych lub sądom. Dane Osobowe Użytkownika możemy również ujawnić organom prawnym, jeżeli uważamy, że takie ujawnienie jest konieczne w celu zapobieżenia przestępstwu, ułatwienia dochodzenia związanego z bezpieczeństwem publicznym, ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszej Usługi lub umożliwienia nam podjęcia środków ostrożności przeciwko poniesieniu odpowiedzialności lub w celu ochrony naszych praw.
 • Inne strony trzecie: Dane Osobowe Użytkownika ujawniamy również w przypadku planowanej lub faktycznej reorganizacji, fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub części naszej działalności biznesowej bądź aktywów (w tym także w razie niewypłacalności lub podobnych postępowań).

Więcej na temat stron trzecich, którym możemy udostępniać dane Użytkownika, można uzyskać w poniższej sekcji zawierającej informacje dotyczące wyłącznie naszego serwisu.

Jak chronimy osoby nieletnie?

Dane, które zbieramy od osób nieletnich oraz nasza komunikacja z rodzicami
Naszym użytkownikom oferujemy szereg gier i Stron z Grami. Niektóre z naszych gier są lubiane i grane przez osoby nieletnie. Mówiąc o nieletnich, mamy na myśli osoby poniżej 16. roku życia. Ochrona prywatności nieletnich jest dla nas niezwykle ważna. W odniesieniu do Użytkownika identyfikującego siebie jako osobę nieletnią, ogólnie rzecz biorąc, nie przetwarzamy jego Danych Osobowych. Niemniej jednak Dane Osobowe Użytkownika przetwarzamy w następujących potencjalnych przypadkach:

 • Wejście na Stronę z Grami: Na naszych Stronach z Grami można grać bez konieczności rejestrowania się. Choć ogólnie rzecz biorąc, Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane również za pomocą plików cookie, podczas odwiedzania tych gier lub Stron z Grami nie są używane żadne pliki cookie z wyjątkiem bezwzględnie niezbędnych (jak opisano poniżej), jeśli Użytkownik wskaże, że nie ukończył 16 lat.

Po zarejestrowaniu się na jednej z naszych Stron z Grami za pomocą naszego uwierzytelniania jednokrotnego logowania Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie swojego wieku (dzień, miesiąc i rok urodzenia). W odniesieniu do tej metody potwierdzania wieku gromadzimy również dane geolokalizacyjne Użytkownika w celu zastosowania bramki wiekowej w odpowiednim języku. Data urodzenia Użytkownika oraz jego dane geolokalizacyjne będą wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji wieku Użytkownika i nie będą przechowywane.

Gdzie będą przetwarzane moje Dane Osobowe?

Dane Osobowe Użytkownika są zasadniczo przechowywane na serwerach na terenie Unii Europejskiej (UE) / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niemniej jednak Dane Osobowe Użytkownika mogą być również udostępniane poza obszarem UE/EOG. Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia mające na celu ochronę Danych Osobowych Użytkownika, w przypadku gdy są one przekazywane poza obszar UE/EOG. Zabezpieczenia te obejmują wykonanie Standardowych Klauzul Umownych Komisji Europejskiej (znanych również jako Klauzule Modelowe).

W jaki sposób chronimy Dane Osobowe Użytkownika?

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Danych Osobowych Użytkownika przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem Danych Osobowych. Na bieżąco aktualizujemy i sprawdzamy stosowane przez nas standardy bezpieczeństwa. Podejmujemy ponadto należyte kroki mające na celu zapewnienie, że ​​strony trzecie, którym przekazujemy Dane Osobowe Użytkownika, gwarantują wystarczającą ochronę Danych Osobowych.

Jak długo przechowujemy Dane Osobowe Użytkownika?

Danych Osobowych Użytkownika nie przechowujemy dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane te zostały zebrane, lub do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Po tym czasie usuniemy lub zanonimizujemy Dane Osobowe Użytkownika. Więcej na ten temat okresu przechowywania Danych Osobowych Użytkownika można uzyskać w poniższej sekcji zawierającej informacje dotyczące konkretnych usług. Dodatkowe informacje na temat tego, jak długo Dane Osobowe Użytkownika są przechowywane przez naszych partnerów serwisowych, można znaleźć na odpowiedniej liście stron trzecich dostępnej w tym miejscu.

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w odniesieniu do jego Danych Osobowych?

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze w zakresie ochrony danych Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego Danych Osobowych:

 • Prawo do dostępu do przechowywanych przez nas Danych Osobowych Użytkownika, w tym do takich informacji jak na przykład źródło i kategorie danych, cele przetwarzania, odbiorcy (lub ich kategorie) oraz odpowiedni okres przechowywania.
 • Prawo do żądania aktualizacji lub poprawy Danych Osobowych Użytkownika, tak aby zdane te awsze były dokładne.
 • Prawo do otrzymywania Danych Osobowych Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, w tym prawo do przekazania Danych Osobowych Użytkownika innemu administratorowi.
 • Prawo do żądania usunięcia Danych Osobowych Użytkownika, jeśli Użytkownik uzna, że nie są już one potrzebne do celów określonych powyżej. Aby przesłać takie żądanie, należy skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej lub z naszym inspektorem ochrony danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika w pewnych okolicznościach, na przykład w razie zakwestionowania dokładności Danych Osobowych użytkownika, na okres umożliwiający nam sprawdzenie dokładności tych danych.
 • Prawo do wycofania przez użytkownika w dowolnym czasie swojej zgody, jeśli jego Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika. Należy pamiętać, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.

Prawo do sprzeciwu
W przypadku i w zakresie, w jakim przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika ze względu na nasze uzasadnione interesy, Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z określonych przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika. W takim przypadku nie będziemy już dłużej przetwarzać Danych Osobowych Użytkownika, chyba że wykażemy istotne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, co do których uznaje się, że przewyższają interesy, prawa i wolności Użytkownika, bądź też do ustalenia, wykonania lub zabezpieczenia obrony roszczeń prawnych.
Użytkownik ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika w celach marketingowych.
Użytkownik może skorzystać ze swoich wyżej wymienionych praw, wysyłając stosowne żądanie na podane na niżej określone dane do kontaktu, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis żądania.
Jeśli Użytkownik uzna, że nie dopełniliśmy naszych zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych, na przykład Autoriteit Persoonsgegevens w Niderlandach.

Jak można się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub sposobów, w jaki wykorzystujemy Dane Osobowe Użytkownika prosimy o skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres e-mail  dpo@azerion.com.

Jak często aktualizujemy niniejszą Politykę Prywatności?

Regularnie sprawdzamy niniejszą Politykę prywatności. W momencie gdy nastąpi ważna zmiana, która będzie miała istotny wpływ na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika, poinformujemy go o tym pocztą elektroniczną, o ile jesteśmy w posiadaniu adresu e-mail Użytkownika. Jeśli nie mamy adresu e-mail Użytkownika, na przykład dlatego, że nie utworzył konta, poinformujemy go o zmianach za pomocą baneru na naszej Stronie z Grami.
Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana dnia:


Wersja

Ostatnia aktualizacja

1.0

17 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe informacje dla mieszkańców stanu Kalifornia
Ta część Polityki Prywatności uzupełnia informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności i ma zastosowanie wyłącznie dla graczy i innych osób będących mieszkańcami stanu Kalifornia. Udostępniamy tę część w celu zapewnienia zgodności z ustawą o ochronie prywatności konsumentów w stanie Kalifornia (California Consumer Privacy Act, CCPA) i przepisami wydanymi na jej podstawie. W związku z tym niniejsza część odnosi się do szczególnych wymagań ustawy CCPA, która powinna być czytana wraz z niniejszą Polityką Prywatności.
Nie sprzedajemy Danych Osobowych Użytkowników. Możemy jednak udostępniać lub zapewniać dostęp do każdej z kategorii gromadzonych przez nas Danych Osobowych, o ile jest to konieczne do naszych celów biznesowych. Gromadzimy informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują, odwołują się, mogą być powiązane lub mogą być racjonalnie powiązane – bezpośrednio lub pośrednio – z konkretnym konsumentem lub urządzeniem. W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy w szczególności zgromadziliśmy następujące kategorie informacji osobowych (przewidzianych w ustawie CCPA) od konsumentów:
Kategoria A – identyfikatory (np. identyfikator urządzenia Użytkownika; informacje demograficzne – takie jak kraj Użytkownika; nazwa Użytkownika; adres e-mail; wszelkie informacje, co do których Użytkownik może wybrać, czy je podać – takie jak wiek Użytkownika lub jego język)
Kategoria B – kategorie informacji osobowych wymienione w kalifornijskim rozporządzeniu o ewidencjonowaniu klientów (California Customer Records statute – Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
Kategoria D – informacje handlowe (np. historia zakupów)
Kategoria F – działania w Internecie lub inna podobna aktywność sieciowa (np. interakcja Użytkownika z naszymi reklamami, adres IP Użytkownika)
Kategoria G – dane geolokalizacyjne
Ustawa CCPA zapewnia konsumentom (mieszkańcom Kalifornii) określone prawa w zakresie ich informacji osobowych.
Użytkownikowi takiemu przysługuje prawo do dostępu do określonych informacji, co oznacza, że może zażądać, abyśmy ujawnili mu pewne informacje o tym, w jaki sposób gromadziliśmy i wykorzystywaliśmy jego dane osobowe w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Użytkownik ma prawo do informacji. Na mocy ustawy CCPA Użytkownik ma prawo zażądać od nas ujawnienia, jakie Dane Osobowe na jego temat przetwarzamy.
Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia danych, co oznacza, że ​​może od nas zażądać, abyśmy usunęli wszelkie informacje osobowe dotyczące Użytkownika, które zebraliśmy od niego i zachowaliśmy, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.
Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych, dzięki któremu Użytkownik może zażądać przeniesienia swoich danych osobowych innego administratora danych.
Na mocy ustawy CCPA Użytkownik ma prawo do rezygnacji ze sprzedaży swoich danych osobowych. Należy pamiętać, że prawo Użytkownika do rezygnacji nie ma zastosowania do udostępniania przez nas danych osobowych Użytkownika dostawcom usług będących stronami, które angażujemy do pełnienia funkcji w naszym imieniu, a które są zobowiązane umownie do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby pełnienia tej funkcji.
I wreszcie Użytkownik ma prawo nie być dyskryminowany za korzystanie ze swoich praw przysługujących mu na mocy ustawy CCPA.
Użytkownik może skorzystać ze swoich wyżej wymienionych praw, wysyłając stosowne żądanie na podane na niżej określone dane do kontaktu, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis żądania.
Dodatkowe informacje dla mieszkańców Brazylii
Zgodnie z brazylijskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (oryginalny skrót "LGPD") Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu, poprawiania, przenoszenia, usuwania i uzyskania potwierdzania, że ​​przetwarzamy jego dane. Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych, ma prawo w dowolnym czasie ją wycofać.

Informacje dotyczące wyłącznie naszego serwisu

W tej części naszej Polityki Prywatności można znaleźć szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika dotyczące wyłącznie naszej Strony z Grami. Aby uzyskać ogólne informacje na temat przetwarzania danych, które mają zastosowanie do Gier i Witryny, zapoznaj się z treścią powyżej.
Konto: Użytkownik ma możliwość założenia konta na naszych Stronach z Grami. Jeśli Użytkownik zdecyduje się założyć konto, wówczas zbieramy jego dane do logowania (adres e-mail, data urodzenia, imię, nazwisko i hasło). W przypadku niektórych naszych Stron z Grami wykorzystujemy rozwiązanie jednokrotnego logowania o nazwie Azerion Connect, natomiast kiedy Użytkownik tworzy konto na tych Stronach z Grami, wówczas tworzy konto Azerion Connect.
Usługi hostingu i dostarczanie treści: Strony z Grami korzystają z usług hostingu świadczonych przez firmy zewnętrzne, które dostarczają serwery internetowe i zapewniają treści w sieci. Za każdym razem, gdy Użytkownik zgłasza jakieś żądanie, na przykład klikając link na naszej platformie, informacje umożliwiające przetworzenie takiego żądania (np. informacje o urządzeniu czy o żądanych treściach) zostają przesłane na serwery zewnętrzne. Dane te wykorzystuje się do szybszego wyświetlania żądanych treści. Przetwarzamy te dane ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes w celu świadczenia i ulepszania naszej usługi oraz zapewnienia jej działania.
Stawianie bramek wiekowych i udzielanie zgody: Gdy Użytkownik rejestruje się na naszych Stronach z Grami, poprosimy go o podanie swojej daty urodzenia. Gromadzimy te dane, aby zyskać pewność, że nie są przetwarzane żadne dane osobowe należące do osób nieletnich, z wyjątkiem tych danych, które są bezwzględnie konieczne do działania witryny internetowej. Dane te nie są przechowywane ani udostępniane innym podmiotom.
Pliki cookie będą przechowywać wyłącznie informacje o tym, czy użytkownik jest osobą niepełnoletnią oraz czy wyraził zgodę i na które cele. Na potrzeby utworzenia konta Użytkownika Azerion Connect prosi również o podanie umienia i nazwiska Użytkownika, oraz jego adresu e-mail i hasła.
Obsługa klienta: Jeśli Użytkownik za pomocą naszego adresu e-mail skontaktuje się z nami w celu uzyskania wsparcia dla klienta, wówczas zewnętrzna firma obsługi klienta będzie przetwarzać adres e-mail Użytkownika oraz treść jego żądania w celu zapewnienia mu wsparcia. Historia zapytań i żądań pomaga nam rozwiązać nowsze problemy i jest przechowywana w celu zabezpieczenia obrony na poczet ewentualnych roszczeń prawnych w przyszłości. Dane te przetwarzamy na podstawie realizacji umowy w celu obsługi klienta i przechowujemy je ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes w celu świadczenia naszych usług oraz zabezpieczenia obrony na poczet ewentualnych roszczeń prawnych w przyszłości.
Uwagi: Jeśli Użytkownik zarejestruje się na naszych Stronach z Grami, będzie mieć możliwość komentowania gier oraz profili innych użytkowników. Przetwarzamy nazwę Użytkownika oraz znacznik czasu, aby móc polecać gry i ulepszać naszą społeczność.
Analityka: Korzystamy z usług firm zajmujących się analizą sieci i mediów społecznościowych w celu zrozumienia, na ile popularne są nasze gry w mediach społecznościowych oraz monitorowania ruchu na Stronach z Grami, na przykład po wprowadzeniu zmian na stronie internetowej. W tym celu przetwarzamy informacje o urządzeniu Użytkownika, dane żądań (w tym adres URL obecnej i wcześniej odwiedzanej strony internetowej) oraz dane o wydarzeniach specjalnych (np. związane z tym, że Użytkownik udostępnia swoim znajomym łącze na platformie mediów społecznościowych). Przetwarzamy również pełny adres IP Użytkownika, w celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z naszych gier lub naszej strony internetowej, oraz w celu ulepszania naszych gier i stron internetowych. Informacje te przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, która pojawia się w wyskakującym okienku, kiedy Użytkownik po raz pierwszy wchodzi na Strony z Grami. Przetwarzamy również adres IP Użytkownika oraz jego identyfikator w celu określenia liczby unikalnych użytkowników naszych Usług w spółkach należących do naszej grupy. Przetwarzamy te Dane Osobowe Użytkownika ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes.
Dystrybutorzy gier: Na Stronach z Grami oferujemy Gry pochodzące od dystrybutorów gier stron trzecich, którzy przetwarzają Dane Osobowe Użytkownika. Jak już wyjaśniono w części z informacjami ogólnymi, w przypadku gdy Użytkownik gra w taką grę, będzie ona odtwarzana w środowisku zewnętrznego twórcy gier, nad którym nie mamy kontroli. Podczas grania w taką grę dystrybutorzy gier stron trzecich przetwarzają dane Użytkownika, dlatego to oni powinni uzyskać ważną zgodę ze strony Użytkownika. Od dystrybutorów gier stron trzecich otrzymujemy wyłącznie anonimowe statystyki i raporty o przychodach.
W związku z tym zalecamy zapoznać się przed rozpoczęciem gry z polityką prywatności każdego takiego zewnętrznego dystrybutora gier. Ponadto listę stron trzecich, które mogą przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika, podczas gdy Użytkownik gra w nasze gry, można znaleźć, korzystając z następującego łącza: lista stron trzecich.
Ostatnio grane gry: Aby zapewnić Użytkownikowi większą wygodę podczas gry, pokażemy mu do 9 gier, w które ostatnio grał. Informacje te będą przechowywane lokalnie na urządzeniu Użytkownika i zostaną usunięte podczas ręcznego lub automatycznego czyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki. Przetwarzamy te informacje ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes w celu zapewnienia Użytkownikowi większej wygody użytkowania serwisu.
Usługa Facebook Connect
Oferujemy Użytkownikowi możliwość zarejestrowania się w naszych serwisach za pośrednictwem usługi Facebook Connect. W tym celu Użytkownik zostanie przekierowany na Facebook, gdzie będzie mógł zalogować się przy użyciu swoich danych do logowania na konto na Facebooku. Wówczas konto Użytkownika na Facebooku zostanie powiązane z naszym serwisem. W zależności od ustawień Użytkownika na Facebooku powiązanie jego konta umożliwi przesłanie i/lub pobranie przez nas następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia i adres e-mail.
Informacje te będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów identyfikacji i realizacji umowy. Więcej informacji na temat usługi Facebook Connect i ustawień prywatności można uzyskać w Polityce prywatności oraz Warunkach korzystania z platformy Facebook
https://www.facebook.com/policy.phpInc.
Google
Nasza obecność w Internecie wykorzystuje również łącze Google obsługiwane przez Google Inc., z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (Google). Łącze to można rozpoznać po symbolu "Google" na białym lub kolorowym tle.
Jeżeli Użytkownik otworzy jedną z naszych stron internetowych zawierających takie łącze, wówczas przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Treści łącza "Google" są przekazywane bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika, która następnie integruje te treści ze stroną internetową. W związku z powyższym nie mamy żadnej kontroli nad danymi, które Google gromadzi poprzez wspomniane łącze, lecz spodziewamy się, że dotyczy to adresów IP użytkowników.
Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych przez Google, przetwarzania i wykorzystywania tych danych, jak również praw Użytkownika i jego osobistych ustawień w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w sekcji Ustawienia prywatności Google na stronie https://policjes.googJe.com/prjvacy2hl5en-US
Jeśli Użytkownik jest członkiem Google i nie życzy sobie, żeby jego dane były gromadzone i powiązane z jego
zapisanymi danymi jako członka Google za pośrednictwem naszej obecności w sieci, wówczas przed wejściem na nasze strony internetowe Użytkownik musi wylogować się ze swojego konta Google Plus.
Youtube
Spil publikuje posty/filmy na fanpage’u Spil w serwisie Youtube. Wspomniane posty/filmy zawierają łącza do głównej domeny Spil (np. umieszczony na Youtube film z gry, który zawiera łącze kierujące do tej właśnie gry na portalu Spil).
Reklamy: Na Stronach z Grami wyświetlamy reklamy różnych agencji reklamowych. Mogą to być reklamy spersonalizowane lub reklamy o treściach nieukierunkowanych na danego Użytkownika.
Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy – i tylko wówczas, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę – za pośrednictwem naszego dostawcy platformy reklamowej będziemy udostępniać Dane Osobowe Użytkownika (adres IP, identyfikatory reklam oraz informację o tym, że Użytkownik wyraził zgodę na spersonalizowane reklamy) – reklamodawcom stron trzecich oraz sieciom reklamowym. Informacje te wykorzystujemy również do pomiaru skuteczności wspomnianych reklam. W wyskakującym okienku ze zgodą, które zostanie wyświetlone przy pierwszym wejściu Użytkownika na naszą Stronę z Grami, można dokonać wyboru, od której agencji reklamowej Użytkownik chciałby otrzymywać spersonalizowane reklamy. Użytkownik może też w ogóle nie akceptować otrzymywania spersonalizowanych reklam. Użytkownik w dowolnym czasie może dostosować swoje preferencje w ustawieniach prywatności. Jeśli Użytkownik wybierze opcję, aby w ogóle nie otrzymywać spersonalizowanych reklam, w dalszym ciągu będziemy mu wyświetlać reklamy, choć mogą one nie odzwierciedlać zainteresowań Użytkownika, ponieważ będą dotyczyć treści, a nie samego Użytkownika.
Platforma zarządzania danymi: Na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika przetwarzamy jego Dane Osobowe, aby móc wyświetlać mu odpowiednie gry i reklamy, opierając się na informacjach o grach, w które Użytkownik gra na Stronach z Grami. W tym celu gromadzimy informacje o urządzeniu Użytkownika, adres IP oraz informacje o kategoriach gier, w jakie gra Użytkownik, po czym przesyłamy je do zewnętrznego dostawcy platformy zarządzania danymi.
Funkcja oceny: Użytkownik może oceniać gry na Stronach z Grami, wybierając ikonę kciuka w górę lub kciuka w dół. W naszym uzasadnionym interesie leży zapewnienie Użytkownikom przeglądu wskakującego na to, które gry są najpopularniejsze i najlepiej oceniane. Po kliknięciu przez Użytkownika przycisku oceny będziemy przechowywać zagregowane dane głosowania. Wynik wszystkich przekazanych ocen służy do wygenerowania oceny ogólnej w skali od 1 do 5 dla każdej gry. Zostanie ponadto zapisany lokalny plik tekstowy, którego celem będzie zapobieganie wielokrotnym ocenom tej samej gry przez jednego Użytkownika. Dane te będziemy przechowywać w lokalnej pamięci przeglądarki Użytkownika i nie będziemy ich udostępniać innym partnerom.
Strony trzecie: Klikając tutaj, można zobaczyć zestawienie stron trzecich, którym możemy udostępniać Dane Osobowe Użytkownika lub które mogą nam udostępniać Dane Osobowe Użytkownika.